GALERIA  
GALERIE
Budynki wielorodzinne
1 2 3 3ds0003_copy 4ds0007_copy xds0000_copy

„ARTUS”

Zespół budynków mieszkalnych, wielorodzinnych o 3-6 kondygnacjach nadziemnych oraz 2 kondygnacjach podziemnych zlokalizowanych w rejonie ulicy Kilińskiego, Gołębiej, Wajdeloty, Grażyny w Gdańsku. Projekt architektoniczny firma GM ARCHITEKCI Sp. z o. o.

Budynek wielorodzinny o konstrukcji tradycyjnej, uprzemysłowionej, główne ustroje nośne zaprojektowano jako  konstrukcje żelbetowe i murowane. Stropy monolityczne lub zespolone oparte w sposób bezpośredni na ścianach oraz na słupach. Główne układy konstrukcyjne obiektu stanowią układy ramowe ze ścianami usztywniającymi i trzonami oraz ustroje ścianowo – płytowe. Stateczność przestrzenną obiektu zapewniają murowane ściany budynku wraz z rdzeniami żelbetowymi i słupami połączone wzajemnie stropami. Posadowienie budynku przewidziano na płycie fundamentowej. W ostrej granicy działki przewidziano obudowę wykopu w postaci  palisady z pali CFA. Zakres opracowania – Projekt Budowlany konstrukcji.
 
 
Copyright © 2010 IDEA Jaroszewicz. Projekt Studio WWW Projektowanie stron www