PROJEKTY
 
GALERIE
KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE GŁÓWNEGO PROJEKTANTA
Od końca 2000 roku mgr inż. Adam Jaroszewicz uczestniczył (jako autor lub jako współautor) miedzy innymi przy projektowaniu w zakresie konstrukcji  i w wykonawstwie poniższych zadań inwestycyjnych, zdobywając doświadczenie w następujących firmach:
 • FORT Polska Sp. z o.o. w Bydgoszczy (asystent projektanta, projektant);
 • BIN – Biuro Inżynierskie Sp. z o. o. w Białych Błotach k/Bydgoszczy (kierownik robót);
 • Grupa CB Prefabrykacja Sp. z o. o. w  Toruniu, pracownia projektowa Bydgoszcz (projektant).

WYBRANE PROJEKTY:

 • Centrum handlowe WOLA PARK, Warszawa (2001-2002 r., projekt wykonawczy – rysunki konstrukcji żelbetowych i stalowych)
 • Centrum handlowe Auchan Częstochowa (2001r., projekt wykonawczy – rysunki konstrukcji żelbetowych)
 • Centrum handlowe Auchan Bielsko-Biała (2001r., projekt wykonawczy – rysunki konstrukcji żelbetowych)
 • Centrum handlowe Auchan Moskwa Roselake, Rosja (2002r., projekt wykonawczy – rysunki konstrukcji żelbetowych i stalowych)
 • Ambasada Francji w Warszawie (2003r., projekt wykonawczy przebudowy – obliczenia i rysunki części konstrukcji)
 • Centrum handlowe Auchan, Bielany Wrocławskie; arch. OZONE (2003r., projekt budowlany i przetargowy – rysunki, obliczenia fragmentów konstrukcji)
 • Stacje paliw przy obiektach handlowych Auchan (obliczenia statyczne i rysunki  do projektu budowlano-wykonawczego)
 • Auchan Kommunarka, Moskwa; arch. OZONE (2004r., projekt wykonawczy – obliczenia rysunki części konstrukcji)
 • IKEA MKAD, Rosja (2004r., projekt wykonawczy – obliczenia statyczne i rysunki fragmentów konstrukcji)
 • Teatr Dramatyczny Ashgabad, Turkmenistan (2004-2005r., projekt wykonawczy – obliczenia i rysunki konstrukcji żelbetowych)
 • Centrum handlowe OKK Sankt Petersburg, Rosja (2005r., projekt budowlany – obliczenia i rysunki części konstrukcji)
 • Auchan Moskwa Abramtsevo, Rosja; arch. Blank Architects (2005r., projekt budowlany – obliczenia i rysunki części konstrukcji)
 • Lodowisko Ashgabad, Turkmenistan (2005r., projekt koncepcyjny – obliczenia konstrukcji dachu, projekt wykonawczy – rysunki konstrukcji żelbetowych)
 • Hotel Hyatt w Ekateirinburgu, Rosja; arch. Valode & Pistre (2005-2006r., projekt wykonawczy – koordynacja projektu konstrukcyjnego i obliczenia statyczne obiektu, wymiarowanie wybranych elementów konstrukcji)
 • Totem reklamowy – Auchan Rumia; arch. COPLAN (2006r., projekt budowlany – obliczenia statyczne i dynamiczne)
 • Carrefour Szczecin (2007r. projekt wykonawczy konstrukcji żelbetowej – obliczenia)
 • Auchan Szczecin (2007r. projekt wykonawczy konstrukcji  – obliczenia)
 • Hotel „Baltic Spa”, Kołobrzeg; arch. COPLAN (2007r. projekt budowlany 30.000m2 – główny projektant obiektu, obliczenia)
 • Budynek biurowy CRISTAL PARK przy ul. Mszczonowskiej w Warszawie; arch. JEMS Architekci (2008r., projekt wykonawczy – konstrukcja stropów monolitycznych)
 • Budynek Laboratorium firmy „Dermika” na terenie MLP Pruszków (2008r., projekt wykonawczy, optymalizacja projektu – obliczenia i rysunki konstrukcji)
 • Bramownice stalowe rozpiętości 40m w ciągu autostrady A4 (2008-2009r., projekt wykonawczy – obliczenia i rysunki konstrukcji stalowej, projekt montażu)
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Piastowskiej w Kwidzynie (2009r., projekt wykonawczy stropów zespolonych)
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie (2009r., projekt wykonawczy stropów zespolonych)
 • Budynek Magazynowo – produkcyjny „TME” w Łodzi (2009r., projekt wykonawczy – obliczenia i rysunki konstrukcji prefabrykowanej żelbetowej, ~ 5.000m2)
 • Budynek Produkcyjny „Roldrob” w Tomaszowie Mazowieckim (2009r., projekt wykonawczy – obliczenia i rysunki konstrukcji żelbetowych)
 • Centrum Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku; arch. Arch-deco (2009r., projekt wykonawczy stropów zespolonych poziomu +1 ~10.000m2)
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny TBS w Tomaszowie Mazowieckim (2009r., projekt wykonawczy stropów zespolonych)
 • Hotel B&B Toruń; arch. Arbapol (2009r., projekt wykonawczy stropów zespolonych – prefabrykacja)
 • Projekt rozbiórek kilku obiektów przemysłowych na terenie zakładów „Zachem” w Bydgoszczy (2009r., projekt budowlany - rozbiórki)
 • Rozbudowa fabryki kosmetyków Oriflame w Warszawie (2009r., projekt wykonawczy – konstrukcje żelbetowe, prefabrykowane)
 • Basen w Szczecinie (2009r - Grupa CB. Projekt wykonawczy elementów prefabrykowanych: belek, schodów i paneli elewacyjnych)

Nadzory i pełnione funkcje w budownictwie:

 • Budowa orczykowego wyciągu narciarskiego w Myślęcinku koło Bydgoszczy – kierownik budowy, 2006r.
 • Budowa hali D2 (dla firmy PROLOG) na terenie Millennium Logistic Park w Pruszkowie – kierownik robót, 2008r. (Powierzchnia użytkowa: 9.130 m2; Kubatura: 110.390 m3. Konstrukcja: hala – konstrukcja stalowa z lekką obudową; część administracyjno -socjalna – tradycyjna)
 • Modernizacja hali na terenie MLP Pruszków dla potrzeb zakładu produkcji kosmetyków Dermika Sp. z o.o. - kierownik robót, 2008-2009r.
 • Budowa zakładu opakowań styropianowych Lemahieu Polska Sp. z o.o. w Kwidzynie - kierownik budowy, 2009r. Konstrukcja: hala – konstrukcja stalowa z lekką obudową; część administracyjno –socjalna – tradycyjna, pow. ~ 5.000m2)


PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ FIRMĘ IDEA - BIURO INŻYNIERSKIE
ZADANIA INWESTYCYJNE ZAKRES OPRACOWANIA

2010
1 Budynek biurowo - socjalny firmy CORIMP na terenie BPP w Bydgoszczy Projekt Budowlany – Zmiany i projekt wykonawczy (obliczenia). Współpraca z firmą PW „TOBUD” Tomasz Skórcz.
2 Rozbudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Szubinie Ocena stanu technicznego istniejącego obiektu oraz Projekt Budowlano – Wykonawczy rozbudowy w branży konstrukcyjnej.
3 Budynek mieszkalny wielorodzinny „ARTUS” w Gdańsku Wrzeszczu Projekt budowlany w zakresie konstrukcji. PUM około 18.000m2, 2 kondygnacje podziemne, 4 do 6 kondygnacji nadziemnych.
4 Rozbudowa i przebudowa hali produkcyjno – magazynowej na terenie istniejącego zakładu firmy „STOLTER” w Grubnie k/Chełmna Projekt wykonawczy budynku biurowego, antresoli biurowej wewnątrz hali produkcyjnej oraz projekt posadowienia urządzeń. Współpraca z firmą PB „CROSS”  s.c. D. i K. Rommel.
5 Budynek jednorodzinny w Borównie k/Bydgoszczy Projekt Budowlano - Wykonawczy budynku w technologii szkieletu drewnianego.
6 Budynek usługowy z częścią mieszkalną w Bydgoszczy Projekt Budowlany i Wykonawczy konstrukcji budynku. Technologia tradycyjna, stropy zespolone. powierzchnia użytkowa ~600m2.
7 Adaptacja poddasza kamienicy z początku XXw na cele biurowe Projekt wykonawczy konstrukcji antresoli, schodów stalowych, oraz wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej i fragmentu stropu w kamienicy z początku XXw.
8 Ocena stanu technicznegio budynków Wspólpraca z firmą PW "TOBUD" Tomasz Skórcz przy opracowaniu oceny stanu technicznego 4 budynków z poczatku XXw w rejonie prowadzonych prac fundamentowych z użyciem ciężkiego sprzętu.
9 Market budowlany BRICOMAN w Białej Podlaskiej Projekt wykonawczy konstrukcji żelbetowej, prefabrykowanej (słupy, podwaliny pełne i warstwowe, schody). Pow. użytkowa budynku 4380m2.
10 Opracowanie dokumentacj technicznej  posadowienia i montażu kolumn rektyfikacyjnych dla przemysłu chemicznego Opracowanie Ekspertyzy i Projektu Budowlanego we współpracy z PW "TOBUD".
11 Remont pomieszczeń WOK w Łochowie Nadzór inwestorski przy pracach remontowych.

2011
1 Pawilon handlowy sieci LIDL w Koninie Projekt wykonawczy konstrukcji murowanych, żelbetowych i stalowych wraz z elementami zewnętrznymi (zbiornik retencyjny, elementy reklam). Powierzchnia użytkowa budynku ~1400m2.
2 Ocena stanu technicznegio budynków Ocena stanu technicznego 4 budynków (2 budynki mieszkalne z początku XXw, 2 bud. współczesne - mieszkalne wielorodzinne)
3 Budynek biurowy w Bydgoszczy, ul. Szubińska
Projekt budowlano - wykonawczy budynku biurowego (pow. użytkowa budynku około  820m2)
4 Budynek mieszkalny jednorodzinny w Stanislawce, gm. Szubin
Projekt budowalano - wykonawczy indywidualnego budynku jednorodzinnego w zakresie konstrukcji. Pow. użytkowa budynku ~170m2.
5 Budowa budynków wielorodzinnych w Mikoszewie gm. Stegna Projekt budowlany i wykonawczy budynków wielorodzinych w zakresie konstrukcji. Pow. użytkowa jednego budynku 400m2.
6 Ścieżka edukacji ekologicznej na bazie zabytkowych obiektów hali pomp i wieży ciśnień w Bydgoszczy
Wspólpraca z firmą PW "TOBUD" Tomasz Skórcz przy opracowaniu ekspertyz konstrukcyjnych obiektów zabytkowych oraz projektów budowlanych i wykonawczych dla projektowanych adaptacji na cele muzealne.
7 Rozbudowa budynku usługowo - handlowego o część magazynową w Bydgoszczy
Projekt budowlano - wykonawczy hali magazynowej dla hurtowni art. biurowych.
8 Rozbudowa z przebudową budynku jednorodzinnego w Zamościu koło Bydgosazzczy Projekt budowlano - wykonawczy. Rozbudowa budynku oraz modyfikacja i przebudowa konstrukcji dachu i stropów.
9 Projekty masztów do instalacji punktów radiowego szerokopasmowego dostępu da internetu Projekty wykonawcze i oceny stanu technicznego kulku masztów kratownicowych z odciągami o wysokosci 12-16m na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.
10 Budynek mieszkalny jednorodzinny w Bydgoszczy na osiedlu Miedzyń Projekt indywidualny (budowlany i wykownawczy) w zakresie konstrukcji budynku jednorodzinnego z poddaszem użytkowym.
11 Ocena stanu technicznegio budynków PKS  w Bydgoszczy
Wspólpraca z firmą PW "TOBUD" Tomasz Skórcz przy wykonaniu oceny stanu technicznego 2 budynków ze względu na prowadzone w rejonie prace fundamentowe i ziemne z użyciem ciężkiego sprzętu.
12 Projekt rozbiórki magazynu we Włocławku Projekt budowlany częściowej rozbiórki magazynu w konstrukcji stalowej, uszkodzonego wskutek pożaru.
13 Ekspertyza techniczna konstrukcji budynków BTW w Bydgoszczy Wspólpraca z firmą P.W. "TOBUD" Tomasz Skórcz przy wykonaniu badań i ekspertyzy dotyczącej uszkodzeń nawierrzchni i budynków przystani.
14 Wielokondygnacyjny budynek mieszkalny w Gdańsku Obliczenia statyczne i wytrzymałościowe dla budynku 18 - kondygnacyjnego z parkingiem podziemnym. Faza projektu - projekt budowlany, etap 2. Współpraca przy projekcie z PW "TOBUD" Tomasz Skórcz.
15 Stalowe konstrukcje wsporcze pod chłodnice cieczy Projekt wykonawczy konstrukcji nośnych, schodów technicznch i podestów do obsługi chłodnic cieczy w budynku użyteczności publicznej.
16 Punkt przedszkolny we Włocławku - przebudowa Ekspertyza techniczna istniejącego budynku, oraz projekty wzmocnień elementów oraz konstrukcje dodatkowe wymagane ze względu na zmianę funkcji obiektu z handlowej na punkt przedszkolny.
17 Stalowe konstrukcje wsporcze dla urzadzeń chłodniczych Projekt wykonawczy konstrukcji nośnych dla urządzeń chłodniczych oraz podestów technologicznych na terenie zakładu przetwórstwa owoców i warzyw.
18 Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarzadzanych przez PGL LP Nadzór inwestorski przy rozbiórce obiektów powojskowych oraz usuwaniu zanieczyszczen gruntowych - Nadleśnictwo Solec Kujawski oraz Nadleśnictwo Bydgoszcz
19 Ekspertyza konstrukcyji hali cynkowni w Inowroclawiu
Analiza dokumentacji oraz obliczenia statyki dla istniejacego obiektu. Współpraca z firmą P.W."TOBUD".
20 Budowa stacji bazowej radiowego dostępu abonenckiego w Sieradzu Opinia techniczna dotycząca konstrukcji komina ceramicznego wysokości 65m.

2012
1 5 kondygnacyjny budynek biurowo - usługowy w Toruniu Projekt budowlany  konstrukcji budynku biurowego z cześcią handlowo usługową w parterze wraz z parkingiem podziemnym. powierzchnia użytkowa budynku ~5000m2.
2 Ekspertyza techniczna belek podsuwnicowych pod kątem możliwości montażu dodatkowej suwnicy Obliczenia sprawdzające i pomiary odkształcen konstrukcji. Wspólpraca z firmą P.W. "TOBUD ".
3 Projekt budynku inwentarskiego - obory dla bydła w Dąbrówce Słupskiej Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji budynku inwentarskiego o powierzchni około 420m2.
4 Projekt zespołu budynków jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie szeregowej w Łodzi Projekt budowlany konstrukcji budynków. W zakresie projektu opracowano 10 zespołów budynków, w każdym po 3-7 domów - osiedle "Siedem Klonów".
5 Projekt  budynku jednorodzinnego z garażem podziemnym w Niemczu Projekt budowlano - wykonawczy w zakresie konstrukcji budynku.
6 Ekspertyza techniczna halowego budynku przemysłowego w Inowroclawiu pod kątem wymaganych remontów i wzmocnień konstrukcji Inwentaryzacja uszkodzeń, obliczenia sprawdzające i propozycja wzmocnień elementów konstrukcji. Współpraca z firmą P.W. "TOBUD".
7 Projekt rozbiórki dwóch magazynów we Włocławku Projekt rozbiórki magazynu w konstrukcji stalowej zlokalizowanego na granicy działki oraz magazynu w konstrukcji żelbetowej zlokalizowanego w sąsiedztwie budynku przeznaczonego do przebudowy.
8 Projekt elementów małej architektury dla miejskiej przestrzeni publicznej Opracowanie konstrukcji fontanny oraz elementów prefabrykowanych malej architektury.
9 Opracowanie założen funkcjonalno - użytkowych dla centrum handlowego we Włocławku Opracowanie koncepcji rewitalizacji - przebudowy budynków magazynowych pod kątem możliwości wybudowania centrum handlowo - uslugowego.
10 18 - kondygnacyjny budynek mieszkalny w Gdańsku Projekt wykonawczy - obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów dla budynku 18 - kondygnacyjnego z parkingiem podziemnym (etap II). Współpraca przy projekcie z P.W. "TOBUD" Tomasz Skórcz.
11 Dwukondygnacyjny budynek biurowy na terenie parku magazynowego MLP Pruszków II, segment DACHSER
Projekt wykonawczy konstrukcji dwukondygnacyjnego budynku administracyjnego. Generalny wykonawca inwestycji BIN - Biuro Inżynierskie Sp. z o. o., architektura: PB „CROSS”  s.c. D. i K. Rommel.   Powierzchnia użytkowa budynku około 800m2.
12 Budynek biurowo - handlowo - usługowy w Bydgoszczy Projekt budowalany konstrukcji budynku 5 - kondygnacyjnego z garażem podziemnym. Architektura: GM Architekci Sp. z o.o.. Powierzchnia użytkowa budynku około 7400m2.

2013
1 Budynek biurowo - handlowo - usługowy w Bydgosczy Projekt wykonawczy konstrukcji budynku w konstrukcji żelbetowej, częściowo stalowej. Budynek 5 kondygnacyjny z garażrem podziemnym.
2 Przebudowa budynku mieszklanego w Samoklęskach Duzych Projekt budowlano - wykonawczy w zakresie konstrukcji dla przebudowy i rozbudowy budynku jednorodzinnego. Rozbudowa budynku o dodatkowe pomieszczenia, zmiany konstrukcji dachu, zmiana układu funkcjonalnego budynku (przebicia w ścianach). Architektura: KREATOR K.A. Studio Projektowe Aleksandra Kujawa.
3 Hala Targowa w Ostrołęce Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji budynku handlowo - uslugowego. Powierzchnia użytkowa około 10000m2. Architektura: Autorska Pracowania Architektury CAD Sp. z o.o.
4 Wybieg tygrysa na terenie ZOO w Bydgoszczy Projekt budowlano - wykonawczy w zakresie konstrukcji budynków zaplecza wybiegu oraz budynku dla zwiedzających.
5 Remont i przebudowa leśniczówki Nadzór inwestorski przy pracach remontowych i przebudowie -  Nadleśnictwo Bydgoszcz
6 Projekt dwukondygnacyjnego budynku  biurowego na terenie parku magazynowego MLP Pruszków II, segment IGEPA
Projekt wykonawczy konstrukcji dwukondygnacyjnego budynku administracyjno - socjalnego. Generalny wykonawca inwestycji BIN - Biuro Inżynierskie Sp. z o. o., architektura: PB „CROSS”  s.c. D. i K. Rommel.  Powierzchnia użytkowa budynku około 400m2.

2014
1 Budynek restauracyjno  - usługowy w Gdańsku / Stogi Projekt budowlano wykonawczy dla budynku restauracyjnego. Budynek częściowo podpiwniczony (2-3 kondygnacyjny). Konstrukcja budynku żelbetowa (prefabrykowana i monolityczna) i lokalnie stalowa. Pow. użytkowa budynku około 1500m2.
2 Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego w Solcu Kujawskim Projekt budowlany w zakresie konstrukcji.
3 Budynek magazynu wyrobów gotowych II "Cykoria" S.A. Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej hali, projekt wykonawczy estakady przenośnika. Powierzchnia użytkowa budynku ~3600m2, dlugośc estakady około 200m.
4 Centrum handlowo - usługowe Łacina w Poznaniu Wspołpraca z P.W. "Tobud"  Tomasz Skórcz przy projekcie wykonawczym dla elementów konstrukcji stalowych centrum handlowego.
5 Zespól kolumbariów na cmentarzu wojskowym w Warszawie Opracowanie konstrukcji prefabrykatów dla zespołu kolumbariów w Warszawie. Architektura: Autorska Pracowania Architektury CAD Sp. z o.o.

2015
1 Rozbudowa budynku mieszkalno - biurowo - składowego w Sękocinie Nowym Projekt wykonawczy konstrukcji nowego budynku i łączników komunikacyjnych z istniejącym budynkiem uslugowym, pow. użytkowa ~500m2. Architektura : Autorska Pracowania Architektury CAD Sp. z o.o.
2 Budynki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej - "Spacerowa 73" w Bydgoszczy Projekt wykonawczy zespołu budynków miewszkalnych. Architektura: PB „CROSS”  s.c. D. i K. Rommel.  Powierzchnia użytkowa budynku około 390m2.
2016
1 Projekt wielobranżowy budynku socjalno - administracyjnego i magazynowego dla firmy TECHSTAL Sp. z o.o. w Zielonce k.Bydgoszczy Projekt budowlany, projekt wykonawczy i nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji.
2 Budynek Wielorodzinny przy ulicy Łukiskiej 5B w Warszawie Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji. Budynek podpiwniczony o złozonym kształcie (3-5 kondyganci). Architektura: Autorska Pracowania Architektury CAD Sp. z o.o.
2017
1

Hala widowiskowo - sportowa w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji. Architektura: Autorska Pracowania Architektury CAD Sp. z o.o.
2 Park rozrywki "MAJALAND" w Kownatach Projeky wykonawcze konstrukcji żelbetowych i stalowych dla urządzeń parku rozrywki (posadowienie karuzel, konstrukcjia budynków technicznych, obiekty zewnętrzne parku rozrywki).
3 Centrum aktywności Społecznej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie Koncepcja i projekt budowalny nowej konstrukcji na terenie obiektu zabytkowego -  ruin zamku Biskupów Chełmińskich. Architektura: Autorska Pracowania Architektury CAD Sp. z o.o.
 
 
Copyright © 2010 IDEA Jaroszewicz. Projekt Studio WWW Projektowanie stron www