OFERTA
 
GALERIE

Działalność firmy obejmuje:

 • Opracowywanie projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych konstrukcji inżynierskich i budynków. Przy projektowaniu jest dla nas ważny udział we wczesnej fazie projektowania konstrukcji - późniejsze koszty utrzymania obiektu mogą być w dużej części determinowane już podczas fazy projektowej.
 • Projektowanie prefabrykatów żelbetowych i stropów zespolonych typu „filigran”. Prefabrykacja pozwala skrócić czas budowy a w okresie zimowym umożliwić montaż obiektu.
 • Wykonywanie projektów montażu konstrukcji prefabrykowanych i stalowych.
 • Optymalizację rozwiązań technicznych konstrukcji zarówno pod kątem optymalizacji kosztów inwestycji jak i późniejszego użytkowania obiektu (zużycia materiałowe, technologia wykonania obiektu, harmonogram budowy, nakłady na podniesienie wartości użytkowej)
 • Inwentaryzacje istniejących obiektów - odtworzenie dokumentacji rysunkowej i opisowej obiektu, stworzenie dokumentacji fotograficznej.
 • Projekty rozbiórek obiektów.
 • Ocena stanu technicznego budynków i konstrukcji inżynierskich oraz ekspertyzy wymagane przy przebudowie, nadbudowie i rozbudowie obiektów.
 • Optymalizacja projektow istniejących.
 • Niezależna weryfikacja istniejących projektów konstrukcyjnych.
 • Dokumentacja naprawcza dla obieków budowlanych lub elementów konstrukcji
 • Pełnienie funkcji technicznych w budownictwie  - kierowanie robotami budowlanymi i nadzór inwestorski.

Współpraca z Generalnymi Wykonawcami wymaga od nas często natychmiastowej reakcji na zmiany wprowadzane przez inwestora już na etapie realizacji inwestycji oraz stawia wymagania dotyczące ograniczenia kosztów inwestycji. W dokumentacji wykonawczej duży nacisk kładziemy na precyzyjne, ilościowe zestawienia materiałów (brak ukrytych kosztów inwestycji ze względu na niedokładności projektu) oraz na zapewnienie stabilności konstrukcji na etapie montażu (brak wypadków na budowie spowodowanych błędami projektowymi).

 
 
Copyright © 2010 IDEA Jaroszewicz. Projekt Studio WWW Projektowanie stron www